Công bố thông tin | 19/12/2022

Nghị quyết HĐQT DNSE về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (có hiệu lực thay thế Nghị quyết số 18/2022/NQ-DNSE-HĐQT ngày 24/10/2022)

Ngày 19/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE ban hành Nghị quyết số 19/2022/NQ-DNSE-HĐQT về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh. Nghị quyết này có hiệu lực thay thế Nghị quyết số 18/2022/NQ-DNSE-HĐQT đã ban hành ngày 24/10/2022.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

share facebook

Bài viết liên quan