DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 24 Tháng 2 2022

Nghị quyết HĐQT về ngày chốt quyền và thông báo chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin:

  1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2022/NQ-DNSE-HĐQT về ngày chốt quyền và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
  2. Thông báo chào bán và các biểu mẫu chào bán

Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần là ngày 18/02/2022.

Thông tin chi tiết về việc chào bán cụ thể như sau:

+ Thời hạn chuyển nhượng quyền mua cổ phần: từ ngày 24/02/2022 đến 16h00 ngày 09/03/2022

+ Thời hạn đăng ký mua cổ phần: từ ngày 24/02/2022 đến 17h00 ngày 16/03/2022

+ Thời hạn nộp tiền và thanh toán tiền mua cổ phần: từ ngày 17/03/2022 đến 17h00 ngày 06/04/2022

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan