DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 28 Tháng 3 2022

Nghị quyết HĐQT về phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2022/NQ-DNSE-HĐQT ngày 28/03/2022 về việc Phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2022 với tổng mệnh giá phát hành 150 tỷ đồng.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan