Công bố thông tin | 31/01/2023

Nghị quyết HĐQT về phê duyệt các nội dung giao dịch với Người có liên quan

Ngày 30/01/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE ban hành Nghị quyết số 01/2023/NQ-DNSE-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE về việc phê duyệt các nội dung giao dịch với Người có liên quan.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

share facebook
Author

Tác giả:

Linh

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan