Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 24/10/2022

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh DNSE tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 24/10/2022, Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE ban hành Nghị quyết số 18/2022/NQ-DNSE-HĐQT ngày 24/10/2022 về việc thay đổi địa điểm chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan