Công bố thông tin | 24/10/2022

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh DNSE tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 24/10/2022, Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE ban hành Nghị quyết số 18/2022/NQ-DNSE-HĐQT ngày 24/10/2022 về việc thay đổi địa điểm chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm.

share facebook

Bài viết liên quan