DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 26 Tháng 1 2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị 03 điều chỉnh phương án phát hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE xin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 03/2022/NQ-DNSE-HĐQT ngày 26/01/2022 sửa đổi phương án chi tiết phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NQ-DNSE-HĐQT ngày 12/01/2022, thay thế Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NQ-DNSE-HĐQT ngày 25/01/2022.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan