Công bố thông tin | 22/04/2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị về giao dịch với Công ty Cổ phần Encapital Holdings

Ngày 21/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ban hành Nghị quyết số      /2022/NQ-DNSE-HĐQT về giao dịch với Công ty Cổ phần Encapital Holdings.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm.

share facebook

Bài viết liên quan