DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 22 Tháng 4 2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị về giao dịch với Công ty Cổ phần Encapital Holdings

Ngày 21/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ban hành Nghị quyết số      /2022/NQ-DNSE-HĐQT về giao dịch với Công ty Cổ phần Encapital Holdings.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan