DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 30 Tháng 12 2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị về phương án phát hành

Ngày 28/12/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE đã ban hành Nghị quyết số 21/2021/NQ-DNSE-HĐQT về phương án phát hành chi tiết cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ đăng ký chào bán.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan