Công bố thông tin | 12/01/2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị về phương án phát hành

Ngày 12/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE đã ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ-DNSE-HĐQT về phương án phát hành chi tiết cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ đăng ký chào bán. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 21/2021/NQ-DNSE-HĐQT ngày 28/12/2021.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm.

share facebook

Bài viết liên quan