Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 03/02/2023

Quyết định của UBCKNN điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh

Ngày 03/02/2023, Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE nhận được Quyết định số 71/QĐ-UBCK ngày 02/02/2023 về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Công ty chứng khoán số 132/QDD-UBCK ngày 16/03/2021 về việc thay đổi địa chỉ của Chi nhánh DNSE tại TP. Hồ Chí Minh là:

C-00.01, C-00.02, C-00.03, Lô C1, Khu nhà thấp tầng khu III (Khu chung cư Sarina), số 62 đường Hoàng Thế Thiện, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan