DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 15 Tháng 4 2022

Quyết định UBCK chấp thuận cung cấp dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán

Ngày 15/04/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE nhận được Quyết định số 204/QĐ-UBCK ngày 14/04/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cung cấp dịch vụ công ty chứng khoán. Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE được cung cấp dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan