DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 1 Tháng 4 2022

Quyết định VNX chấp thuận thành viên giao dịch SGDCKVN với DNSE

Ngày 01/04/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE nhận được Quyết định chấp thuận là thành viên giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam từ ngày 31/03/2022 theo Quyết định số 29/QĐ-SGDVN ngày 31/03/2022 của VNX.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan