Công bố thông tin | 15/09/2023

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin về việc nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 805/QĐ-XPHC ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Chi tiết theo file đính kèm.

File đính kèm

share facebook
Author

Tác giả:

Thiều Nguyễn Duy Anh

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan