Công bố thông tin | 18/04/2023

Sơ yếu lý lịch Ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE xin trân trọng thông tin tới Quý cổ đông về Sơ yếu lý lịch của ứng viên Thành viên Ban kiểm soát được đề cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

share facebook

Bài viết liên quan