Công bố thông tin | 19/08/2023

Sự cố công nghệ thông tin ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin về sự cố công nghệ thông tin làm ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch chứng khoán cho khách hàng.

Chi tiết theo file đính kèm.

File đính kèm

share facebook

Bài viết liên quan