Thông báo | 30/03/2023

TB hủy đăng ký giao dịch mã chứng khoán VAT kể từ ngày 06/04/2023

DNSE xin thông báo tới Quý khách hàng thông tin liên quan đến việc hủy đăng ký giao dịch mã chứng khoán VAT (Cổ phiếu Công ty cổ phần VT Vạn Xuân) như sau: 

Theo Quyết định số 188/QĐ-SGDHN ngày 28/03/2023 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Thông báo số 1122/TB-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã chứng khoán VAT sẽ bị hủy đăng ký giao dịch kể từ ngày 06/04/2023.    

Lý do hủy:  

Cổ phiếu Công ty cổ phần VT Vạn Xuân hủy tư cách công ty đại chúng theo công văn số 1287/UBCK-GSĐC ngày 22/03/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng xem thêm tại thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được đính kèm.

share facebook
Author

Tác giả:

Trần Hương

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan