Thông báo | 30/03/2023

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán HHG kể từ ngày 25/04/2023

DNSE xin thông báo tới Quý khách hàng thông tin liên quan đến việc hủy niêm yết bắt buộc mã chứng khoán HHG (Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Hà) như sau: 

Theo Quyết định số 185/QĐ-SGDHN ngày 27/03/2023 và Thông báo số 1118/TB-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã chứng khoán HHG sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc kể từ ngày 25/04/2023.    

Lý do hủy:  

Công ty cổ phần Hoàng Hà có kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm (2020, 2021, 2022), thuộc trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng xem thêm tại thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được đính kèm.

share facebook
Author

Tác giả:

Trần Hương

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan