Công bố thông tin | 05/06/2024

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán MCM kể từ ngày 14.06.2024

DNSE xin thông báo tới Quý khách hàng thông tin liên quan đến việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (MCK: MCM) như sau:

Theo Quyết định số 632/QĐ-SGDHN và Thông báo số 2783/TB-SGDHN ngày 03/06/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội, mã chứng khoán MCM sẽ được hủy đăng ký giao dịch kể từ ngày 14/06/2024.

Lý do hủy:

Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 137 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
Thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng xem thêm tại thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được đính kèm.
share facebook
Author

Tác giả:

Trần Hương

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan