Báo cáo phân tích | 25/01/2024

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán SDT kể từ ngày 24.01.2024

DNSE xin thông báo tới Quý khách hàng thông tin liên quan đến việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc cổ phiếu  chuyển thị trường niêm yết HNX sang thị trường UPCOM của Công ty cổ phần (CTCP) Sông Đà 10 (MCK: SDT) như sau:

Theo Quyết định số 1342/QĐ-SGDHN ngày 27/12/2023 và Thông báo số 5590/TB-SGDHN ngày 27/12/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội, mã chứng khoán SDT sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc kể từ ngày 24/01/2024. Kể từ ngày 26/01/2024, mã SDT sẽ thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM.

Lý do hủy: 
CTCP Sông Đà 10 có kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục, thuộc trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng xem thêm tại thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được đính kèm.

share facebook

Bài viết liên quan