Thông báo | 30/03/2023

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán VKC kể từ ngày 25/04/2023

DNSE xin thông báo tới Quý khách hàng thông tin liên quan đến việc hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán VKC (Cổ phiếu Công ty cổ phần VKC Holdings) như sau: 

Theo Quyết định số 184/QĐ-SGDHN và Thông báo số 1117/TB-SGDHN ngày 27/03/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã chứng khoán VKC sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc kể từ ngày 25/04/2023.    

Lý do hủy:  

Công ty cổ phần VKC Holdings có tổng số lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2022 và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt đã từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần VKC Holdings.

Thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng xem thêm tại thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được đính kèm.

share facebook

Bài viết liên quan