Công bố thông tin | 16/02/2024

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán VTP kể từ ngày 01.03.2024

DNSE xin thông báo tới Quý khách hàng thông tin liên quan đến việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (MCK: VTP)  như sau:

Theo Quyết định số 71/QĐ-SGDHN ngày 06/02/2024 và Thông báo số 359/TB-SGDHN ngày 06/02/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội, mã chứng khoán VTP sẽ được hủy đăng ký giao dịch kể từ ngày 01/03/2024.

Lý do hủy:

Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 137 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
Thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng xem thêm tại thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được đính kèm.

share facebook

Bài viết liên quan