DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP Chứng khoán DNSE

29 Tháng 3 2022 · 2 phút đọc

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, cụ thể như sau:

Thời gian họp: 9h00, sáng thứ Ba, ngày 19/04/2022

–    Địa điểm: trụ sở chính, Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

–    Nội dung ĐHĐCĐ:

+ Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành về Hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại 31/12 đã được kiểm toán

+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

+ Thông qua Danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (năm, bán niên) năm 2022

+ Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn dành cho CBNV DNSE năm 2022

+ Thông qua việc chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan và ủy quyền cho Hội đồng quản trị

+ Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

+ Nội dung khác theo yêu cầu, phù hợp với quy định của pháp luật

–    Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách dự họp ngày 28/03/2022.

Các tài liệu kèm theo trong văn bản đính kèm.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm.

File đính kèm

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút
Bài liên quan:

Trò chuyện cùng CEO chứng khoán nghìn tỷ trẻ nhất Việt Nam

Mình có thể có rất nhiều tiền mà lại bị nó chi phối, chiếm lấy thời gian thì phí lắm. Nhiều người biết rõ điều này nhưng không làm được hoặc không muố ...
23 Tháng 11 2021 · 17 phút đọc
Tin DNSE
Trò chuyện cùng CEO chứng khoán nghìn tỷ trẻ nhất Việt Nam

CEO chứng khoán nghìn tỷ trẻ nhất Việt Nam: Mượn sổ tiết kiệm của mẹ đầu tư chứng khoán thua lỗ đến hành trình kiếm 1 triệu USD đầu tiên

Làm việc trên thị trường tài chính, cơ hội như một mũi tên, luôn bay tới và nếu nắm bắt được nó thì thành công sẽ đến. Sếp của tôi đã nói với tôi như ...
2 Tháng 11 2021 · 18 phút đọc
Tin DNSE
CEO chứng khoán nghìn tỷ trẻ nhất Việt Nam: Mượn sổ tiết kiệm của mẹ đầu tư chứng khoán thua lỗ đến hành trình kiếm 1 triệu USD đầu tiên

DNSE thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

    THÔNG BÁO V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016   Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại…
DNSE thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Thông báo v/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Tài liệu đính kèm: 1. Thông báo họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 2. Giấy ủy quyền 3. Tờ trình…
6 Tháng 4 2015 · 1 phút đọc
Tin DNSE
Thông báo v/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam