Thông báo | 09/09/2022

Thông báo triển khai Giao dịch chứng khoán lô lẻ tại sàn HSX từ 12/09/2022

Nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) đã thông báo chính thức triển khai giao dịch chứng khoán lô lẻ từ ngày 12/09/2022.

Theo đó, nhà đầu tư có thể dễ dàng hơn trong quyết định mua – bán cổ phiếu lẻ như: bán những chứng khoán lô lẻ còn lại trong tài khoản hoặc mua thêm chứng khoán lô lẻ cho tròn một lô giao dịch (lô chẵn) mà không còn phụ thuộc vào quy định giao dịch của từng công ty chứng khoán như trước đây.

Chứng khoán được áp dụng giao dịch lô lẻ bao gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF và chứng quyền với khối lượng từ 1-99.

Riêng chứng khoán mới niêm yết, nhà đầu tư không được giao dịch chứng khoán lô lẻ trong ngày giao dịch đầu tiên. Nhà đầu tư đặt lệnh thông qua công ty chứng khoán, tương tự như giao dịch chứng khoán lô chẵn.

Tại DNSE, Nhà đầu tư có thể dễ dàng thực hiện giao dịch chứng khoán lô lẻ ngay trên Ứng dụng di động Entrade X by DNSE và trang Web giao dịch https://entradex.dnse.com.vn/ giống như giao dịch lô chẵn thông thường.

Quy định về bước giá, đơn vị yết giá và biên độ dao động giá tương tự như giao dịch chứng khoán lô chẵn. Giao dịch chứng khoán lô lẻ sử dụng phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục và thỏa thuận.

  • Thời gian giao dịch khớp lệnh liên tục: 9h15 -11h30 và 13h00-14h30.
  • Thời gian giao dịch thỏa thuận: 09h15-11h30 và 13h00-15h00.

Tuy nhiên, nhà đầu tư chỉ được sử dụng lệnh giới hạn LO đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ. Việc sửa, hủy lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ theo quy tắc tương tự giao dịch chứng khoán lô chẵn.

Thời gian thanh toán giao dịch chứng khoán lô lẻ tương tự như khi giao dịch chứng khoán lô chẵn. Phí giao dịch sẽ do công ty chứng khoán quy định nhưng không quá 0.45% giá trị giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng được giao dịch chứng khoán lô lẻ. Các quy định giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ tương tự giao dịch chứng khoán lô chẵn.

Nhà đầu tư có thể tìm hiểu thêm về giao dịch chứng khoán lô lẻ TẠI ĐÂY để hiểu rõ hơn về quy định này.

share facebook
Author

Tác giả:

Trần Hương

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan