DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 9 Tháng 2 2022

UBCKNN chấp thuận việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin UBCKNN đã chấp thuận việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.

Theo đó, DNSE được thực hiện chào bán 200.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu để thực hiện tăng vốn điều lệ lên 3000 tỷ đồng theo Phương án đã được phê duyệt.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan