Kiến thức tổng quan | 05/08/2022

Công ty quản lý quỹ là gì? Danh sách các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam

Sự phát triển của thị trường chứng khoán đã kéo theo sự ra đời của các công ty quản lý quỹ. Nhờ đó, các nhà đầu tư có thêm một lựa chọn để sinh lời với mức độ rủi ro thấp hơn, đó là quỹ đầu tư. Vậy công ty quản lý quỹ là gì? Nó hoạt động ra sao? Qua bài viết này hãy cùng DNSE tìm hiểu về hình thức doanh nghiệp này và danh sách các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam nhé!

Tìm hiểu về công ty quản lý quỹ
Tìm hiểu về công ty quản lý quỹ

Công ty quản lý quỹ là gì?

Khái niệm

Công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp trung gian chuyên thực hiện việc quản lý các quỹ đầu tư. Đó là tổ chức chuyên tư vấn đầu tư hoặc quản lý tài sản do nhà đầu tư ủy thác, và nhận phí quản lý.

Hoạt động của công ty quản lý quỹ khác với hoạt động tự doanh chứng khoán và hoạt động đầu tư chứng khoán thông thường. Bởi vì công ty quản lý quỹ không sở hữu nguồn vốn đầu tư mà đó là của các nhà đầu tư uỷ thác.

Đặc điểm

  • Công ty quản lý quỹ được thành lập và hoạt động theo pháp luật chứng khoán. Công ty phải được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xác minh năng lực kinh doanh và cấp phép hoạt động.
  • Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bằng nguồn vốn của các nhà đầu tư cùng góp vào quỹ. Ngoài ra, công ty cũng thực hiện quản lý danh mục đầu tư theo sự uỷ thác của nhà đầu tư riêng lẻ.
  • Vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ được quản lý tách biệt với tài sản ủy thác của khách hàng. Vì thế, tài sản ủy thác phải được lưu ký trước khi công ty quản lý quỹ có thể mang đi đầu tư.

Hoạt động của công ty quản lý quỹ là gì?

Công ty quản lý quỹ thường thực hiện 3 nghiệp vụ. Đó là quản lý quỹ đầu tư; quản lý danh mục đầu tư; và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Công ty quản lý tài chính có những nghiệp vụ chính nào?
Công ty quản lý tài chính có những nghiệp vụ chính nào?

Quản lý quỹ đầu tư

  • Công ty quản lý quỹ có nghiệp vụ huy động vốn từ nhà đầu tư và quản lý chúng. Công ty được huy động vốn trong và ngoài nước để thành lập và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán.
  • Công ty phải tập trung đề ra các chiến lược đầu tư đồng thời quản lý đầu tư có kế hoạch và chuyên nghiệp.

Quản lý danh mục đầu tư

  • Công ty quản lý quỹ thực hiện quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng ủy thác theo hợp đồng ủy thác đầu tư và quy định của pháp luật.
  • Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm tổng hợp thông tin của khách hàng để làm cơ sở xây dựng chiến lược đầu tư. Những thông tin đó bao gồm mục tiêu đầu tư, khả năng tài chính, thời hạn, mức độ rủi ro có thể chấp nhận,…
  • Công ty quản lý quỹ phải xây dựng nguyên tắc và chính sách đầu tư phù hợp với nhu cầu khách hàng ủy thác. Chính sách đầu tư cần rõ ràng, cụ thể. Trong đó, phải có các nội dung như mức độ rủi ro, danh mục đầu tư mẫu, chi phí quản lý, quyền và trách nhiệm của các bên.

Tư vấn đầu tư chứng khoán

  • Công ty quản lý quỹ cung cấp dịch vụ tư vấn về đầu tư và quản trị cho khách hàng. Những thông tin tư vấn bao gồm phân bổ cơ cấu nguồn vốn; loại tài sản và xác định giá trị tài sản đầu tư. Ngoài ra, khách hàng có thể tham khảo thêm về hình thức, số lượng, mức giá đầu tư phù hợp.
  • Công ty có thể phát hành các ấn phẩm cung cấp thông tin về đầu tư chứng khoán. Ngoài ra, công ty có thể tổ chức chương trình giới thiệu hoặc đào tạo chuyên sâu về đầu tư.

Vai trò của các công ty quản lý quỹ là gì?

Các công ty quản lý quỹ đóng vai trò là những tổ chức đầu tư chuyên nghiệp. Sự xuất hiện của công ty quản lý quỹ đã mang lại cơ hội đầu tư mới cho công chúng. Đồng thời, các công ty này cũng góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển bền vững.

Ngoài ra, các công ty quản lý quỹ có thể huy động vốn từ nhà đầu tư nước ngoài. Điều này tạo ra một kênh dẫn vốn đầu tư an toàn từ nước ngoài về Việt Nam. Công ty quản lý quỹ phát triển cũng hình thành xu hướng đầu tư chuyên nghiệp và gần với thế giới hơn.

Các công ty quản lý quỹ cũng hỗ trợ quản lý tài sản cho các tổ chức tài chính lớn. Nhờ thế các hoạt động trên thị trường tài chính, ngân hàng được chuyên nghiệp hóa. Nhiều công ty bảo hiểm, ngân hàng và chứng khoán đã chuyển các hoạt động đầu tư tài chính sang các công ty quản lý quỹ. Nguyên nhân là vì hoạt động quản lý quỹ giúp các công ty đầu tư bài bản hơn theo các mô hình hiện đại trên thế giới.

Danh sách các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam

STT Tên công ty Vốn điều lệ (VNĐ) Tình trạng
1 CTCP Quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) 92,000,000,000 Hoạt động
2 CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Sài Gòn – Hà Nội 60,000,000,000 Thu hồi giấy phép
3 CTCP Quản lý quỹ Bông Sen 25,000,000,000 Hoạt động
4 CTCP Quản lý quỹ Amber 50,000,000,000 Hoạt động
5 CTCP quản lý quỹ BVIM 25,000,000,000 Hoạt động
6 CTCP Quản lý quỹ FIDES (Việt Nam) 37,000,000,000 Hoạt động
7 CTCP Quản lý quỹ Genesis 40,000,000,000 Hoạt động
8 CTCP Quản lý quỹ Hợp Lực 100,000,000,000 Hoạt động
9 CTCP Quản lý quỹ Kỹ Thương 44,943,820,000 Hoạt động
10 CTCP Quản lý quỹ Leadvisors 35,000,000,000 Hoạt động
11 CTCP Quản lý quỹ Lộc Việt 25,000,000,000 Đình chỉ hoạt động
12 CTCP Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam 100,000,000,000 Hoạt động
13 CTCP Quản lý quỹ Pavo Capital 50,000,000,000 Hoạt động
14 CTCP Quản lý quỹ Phú Hưng 39,000,000,000 Hoạt động
15 CTCP Quản lý quỹ PVI 50,000,000,000 Hoạt động
16 CTCP Quản lý quỹ Quốc tế 25,000,000,000 Hoạt động
17 CTCP Quản lý quỹ Sài Gòn 43,800,000,000 Hoạt động
18 CTCP Quản lý quỹ Thiên Việt 125.000.000.000 Hoạt động
19 CTCP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam 116,000,000,000 Hoạt động
20 CTCP Quản lý quỹ Tân Việt 25,000,000,000 Hoạt động
21 CTCP Quản lý quỹ VinaCapital 100,000,000,000 Hoạt động
22 CTCP Quản lý quỹ Việt Cát 25,000,000,000 Hoạt động
23 CTCP Quản lý quỹ Việt Tín 45,000,000,000 Hoạt động
24 CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình 120,000,000,000 Hoạt động
25 CTCP Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt 130,000,000,000 Hoạt động
26 CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Liên Minh Việt Nam 50,000,000,000 Hoạt động
27 CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương 29,000,000,000 Hoạt động
28 CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long 40,000,000,000 Hoạt động
29 CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam 311,419,430,000 Hoạt động
30 CTCP Quản lý quỹ Đầu tư FPT 110,000,000,000 Hoạt động
31 CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Lighthouse 25,000,000,000 Hoạt động
32 CTCP Quản lý quỹ Đầu tư MB 323,795,000,000 Hoạt động
33 CTCP Quản lý quỹ Đầu tư SGI 70,000,000,000 Hoạt động
34 CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Thành Việt 88,000,000,000 Chấm dứt hoạt động
35 CTCP Quản lý quỹ Đầu Tư Đỏ 70,000,000,000 Hoạt động
36 CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Pacific Bridge 60,000,000,000 Tạm dừng hoạt động
37 Công ty Liên doanh Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank 265,000,000,000 Hoạt động
38 Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 300,000,000,000 Hoạt động
39 Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ ACB 50,000,000,000 Hoạt động
40 Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ CHUBB LIFE 26,000,000,000 Hoạt động
41 Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Dai-ichi Life Việt Nam 25,000,000,000 Hoạt động
42 Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A. 100,000,000,000 Hoạt động
43 Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt 100,000,000,000 Hoạt động
44 Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments 25,000,000,000 Hoạt động
45 Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam 55,000,000,000 Hoạt động
46 Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Investment (Việt Nam) 83,000,000,000 Hoạt động
47 Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) 26,000,000,000 Hoạt động
48 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 30,000,000,000 Hoạt động
49 Công ty TNHH Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Đông Á 30,000,000,000 Thu hồi giấy phép

Kết luận

Trên đây là toàn bộ những thông tin cơ bản về công ty quản lý quỹ và tổng hợp những công ty quản lý quỹ tại Việt Nam. Hy vọng DNSE đã mang đến cho bạn kiến thức thú vị về lĩnh vực đầu tư chứng chỉ quỹ. Để cập nhật thêm những kiến thức tài chính – chứng khoán khác, hãy ghé thăm DNSE thường xuyên nhé!

ads-3
share facebook
Author

Tác giả:

DNSE Team

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan