DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Kiến thức tổng quan | 5 Tháng 8 2022

Công ty quản lý quỹ là gì? Danh sách các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam

Sự phát triển của thị trường chứng khoán đã kéo theo sự ra đời của các công ty quản lý quỹ. Nhờ đó, các nhà đầu tư có thêm một lựa chọn để sinh lời với mức độ rủi ro thấp hơn, đó là quỹ đầu tư. Vậy công ty quản lý quỹ là gì? Nó hoạt động ra sao? Qua bài viết này hãy cùng DNSE tìm hiểu về hình thức doanh nghiệp này và danh sách các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam nhé!

Công ty quản lý quỹ là gì?
Công ty quản lý quỹ là gì?

Công ty quản lý quỹ là gì?

Khái niệm

Công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp trung gian chuyên thực hiện việc quản lý các quỹ đầu tư. Đó là tổ chức chuyên tư vấn đầu tư hoặc quản lý tài sản do nhà đầu tư ủy thác, và nhận phí quản lý.

Hoạt động của công ty quản lý quỹ khác với hoạt động tự doanh chứng khoán và hoạt động đầu tư chứng khoán thông thường. Bởi vì công ty quản lý quỹ không sở hữu nguồn vốn đầu tư mà đó là của các nhà đầu tư uỷ thác.

Đặc điểm

  • Công ty quản lý quỹ được thành lập và hoạt động theo pháp luật chứng khoán. Công ty phải được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xác minh năng lực kinh doanh và cấp phép hoạt động.
  • Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bằng nguồn vốn của các nhà đầu tư cùng góp vào quỹ. Ngoài ra, công ty cũng thực hiện quản lý danh mục đầu tư theo sự uỷ thác của nhà đầu tư riêng lẻ.
  • Vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ được quản lý tách biệt với tài sản ủy thác của khách hàng. Vì thế, tài sản ủy thác phải được lưu ký trước khi công ty quản lý quỹ có thể mang đi đầu tư.

Hoạt động của công ty quản lý quỹ là gì?

Công ty quản lý quỹ thường thực hiện 3 nghiệp vụ. Đó là quản lý quỹ đầu tư; quản lý danh mục đầu tư; và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Hoạt động của công ty quản lý quỹ
Hoạt động của công ty quản lý quỹ

Quản lý quỹ đầu tư

  • Công ty quản lý quỹ có nghiệp vụ huy động vốn từ nhà đầu tư và quản lý chúng. Công ty được huy động vốn trong và ngoài nước để thành lập và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán.
  • Công ty phải tập trung đề ra các chiến lược đầu tư đồng thời quản lý đầu tư có kế hoạch và chuyên nghiệp.

Quản lý danh mục đầu tư

  • Công ty quản lý quỹ thực hiện quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng ủy thác theo hợp đồng ủy thác đầu tư và quy định của pháp luật.
  • Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm tổng hợp thông tin của khách hàng để làm cơ sở xây dựng chiến lược đầu tư. Những thông tin đó bao gồm mục tiêu đầu tư, khả năng tài chính, thời hạn, mức độ rủi ro có thể chấp nhận,…
  • Công ty quản lý quỹ phải xây dựng nguyên tắc và chính sách đầu tư phù hợp với nhu cầu khách hàng ủy thác. Chính sách đầu tư cần rõ ràng, cụ thể. Trong đó, phải có các nội dung như mức độ rủi ro, danh mục đầu tư mẫu, chi phí quản lý, quyền và trách nhiệm của các bên.

Tư vấn đầu tư chứng khoán

  • Công ty quản lý quỹ cung cấp dịch vụ tư vấn về đầu tư và quản trị cho khách hàng. Những thông tin tư vấn bao gồm phân bổ cơ cấu nguồn vốn; loại tài sản và xác định giá trị tài sản đầu tư. Ngoài ra, khách hàng có thể tham khảo thêm về hình thức, số lượng, mức giá đầu tư phù hợp.
  • Công ty có thể phát hành các ấn phẩm cung cấp thông tin về đầu tư chứng khoán. Ngoài ra, công ty có thể tổ chức chương trình giới thiệu hoặc đào tạo chuyên sâu về đầu tư.

Vai trò của các công ty quản lý quỹ là gì?

Các công ty quản lý quỹ đóng vai trò là những tổ chức đầu tư chuyên nghiệp. Sự xuất hiện của công ty quản lý quỹ đã mang lại cơ hội đầu tư mới cho công chúng. Đồng thời, các công ty này cũng góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển bền vững.

Ngoài ra, các công ty quản lý quỹ có thể huy động vốn từ nhà đầu tư nước ngoài. Điều này tạo ra một kênh dẫn vốn đầu tư an toàn từ nước ngoài về Việt Nam. Công ty quản lý quỹ phát triển cũng hình thành xu hướng đầu tư chuyên nghiệp và gần với thế giới hơn.

Các công ty quản lý quỹ cũng hỗ trợ quản lý tài sản cho các tổ chức tài chính lớn. Nhờ thế các hoạt động trên thị trường tài chính, ngân hàng được chuyên nghiệp hóa. Nhiều công ty bảo hiểm, ngân hàng và chứng khoán đã chuyển các hoạt động đầu tư tài chính sang các công ty quản lý quỹ. Nguyên nhân là vì hoạt động quản lý quỹ giúp các công ty đầu tư bài bản hơn theo các mô hình hiện đại trên thế giới.

Danh sách các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam

STTTên công tyVốn điều lệ (VNĐ)Tình trạng
1CTCP Quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)92,000,000,000Hoạt động
2CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Sài Gòn – Hà Nội60,000,000,000Thu hồi giấy phép
3CTCP Quản lý quỹ Bông Sen25,000,000,000Hoạt động
4CTCP Quản lý quỹ Amber50,000,000,000Hoạt động
5CTCP quản lý quỹ BVIM25,000,000,000Hoạt động
6CTCP Quản lý quỹ FIDES (Việt Nam)37,000,000,000Hoạt động
7CTCP Quản lý quỹ Genesis40,000,000,000Hoạt động
8CTCP Quản lý quỹ Hợp Lực100,000,000,000Hoạt động
9CTCP Quản lý quỹ Kỹ Thương44,943,820,000Hoạt động
10CTCP Quản lý quỹ Leadvisors35,000,000,000Hoạt động
11CTCP Quản lý quỹ Lộc Việt25,000,000,000Đình chỉ hoạt động
12CTCP Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam100,000,000,000Hoạt động
13CTCP Quản lý quỹ Pavo Capital50,000,000,000Hoạt động
14CTCP Quản lý quỹ Phú Hưng39,000,000,000Hoạt động
15CTCP Quản lý quỹ PVI50,000,000,000Hoạt động
16CTCP Quản lý quỹ Quốc tế25,000,000,000Hoạt động
17CTCP Quản lý quỹ Sài Gòn43,800,000,000Hoạt động
18CTCP Quản lý quỹ Thiên Việt125.000.000.000Hoạt động
19CTCP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam116,000,000,000Hoạt động
20CTCP Quản lý quỹ Tân Việt25,000,000,000Hoạt động
21CTCP Quản lý quỹ VinaCapital100,000,000,000Hoạt động
22CTCP Quản lý quỹ Việt Cát25,000,000,000Hoạt động
23CTCP Quản lý quỹ Việt Tín45,000,000,000Hoạt động
24CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình120,000,000,000Hoạt động
25CTCP Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt130,000,000,000Hoạt động
26CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Liên Minh Việt Nam50,000,000,000Hoạt động
27CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương29,000,000,000Hoạt động
28CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long40,000,000,000Hoạt động
29CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam311,419,430,000Hoạt động
30CTCP Quản lý quỹ Đầu tư FPT110,000,000,000Hoạt động
31CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Lighthouse25,000,000,000Hoạt động
32CTCP Quản lý quỹ Đầu tư MB323,795,000,000Hoạt động
33CTCP Quản lý quỹ Đầu tư SGI70,000,000,000Hoạt động
34CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Thành Việt88,000,000,000Chấm dứt hoạt động
35CTCP Quản lý quỹ Đầu Tư Đỏ70,000,000,000Hoạt động
36CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Pacific Bridge60,000,000,000Tạm dừng hoạt động
37Công ty Liên doanh Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank265,000,000,000Hoạt động
38Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam300,000,000,000Hoạt động
39Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ ACB50,000,000,000Hoạt động
40Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ CHUBB LIFE26,000,000,000Hoạt động
41Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Dai-ichi Life Việt Nam25,000,000,000Hoạt động
42Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A.100,000,000,000Hoạt động
43Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt100,000,000,000Hoạt động
44Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments25,000,000,000Hoạt động
45Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam55,000,000,000Hoạt động
46Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Investment (Việt Nam)83,000,000,000Hoạt động
47Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)26,000,000,000Hoạt động
48Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI30,000,000,000Hoạt động
49Công ty TNHH Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Đông Á30,000,000,000Thu hồi giấy phép

Kết luận

Trên đây là toàn bộ những thông tin cơ bản về công ty quản lý quỹ và tổng hợp những công ty quản lý quỹ tại Việt Nam. Hy vọng DNSE đã mang đến cho bạn kiến thức thú vị về lĩnh vực đầu tư chứng chỉ quỹ. Để cập nhật thêm những kiến thức tài chính – chứng khoán khác, hãy ghé thăm DNSE thường xuyên nhé!

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
Author

Tác giả:

DNSE Team

Đã đóng góp: 1 bài viết


Bài viết liên quan