Chứng khoán | 21/06/2022

Cổ phần là gì? Có các loại cổ phần nào trong công ty cổ phần?

Khi tham gia vào thị trường chứng khoán, bạn chắc hẳn đã nghe qua đến cụm từ “cổ phần”. Nhưng bạn đã hiểu cổ phần là gì và cổ phần có những loại nào chưa? Hãy cùng tìm hiểu về cổ phần để đầu tư chứng khoán dễ dàng hơn.

Cổ phần là gì?

Tìm hiểu về cổ phần
Tìm hiểu về cổ phần

Cổ phầnphần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần được chia từ vốn điều lệ thành nhiều phần bằng nhau. Đối với một số công ty, cổ phần tồn tại như một loại tài sản tài chính. Những cá nhân hoặc tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Cổ phần là căn cứ pháp lý chứng minh quyền lợi và nghĩa lý của cổ đông đối với doanh nghiệp.

Ví dụ: Công ty có vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng, sau đó số vốn này được chia thành 1.000 phần bằng nhau thì một cổ phần có giá trị là 1 tỷ đồng.

Các loại cổ phần

Có những loại cổ phần nào?
Có những loại cổ phần nào?

Cổ phần được chia thành các loại sau:

Cổ phần thường

Cổ phần thường (hay còn gọi là cổ phần phổ thông) là loại cổ phần bắt buộc phải có của một công ty cổ phần, một trong những loại cổ phần phổ biến nhất. Người sở hữu cổ phần phổ thông được gọi là cổ đông phổ thông. Số lượng cổ phần thường của một nhà đầu tư tỷ lệ thuận với phần trăm sở hữu mà họ có trong một công ty.

Ví dụ: nếu công ty cổ phần phát hành tất cả 100% cổ phần của mình trên thị trường chứng khoán, công ty này quy định toàn bộ là cổ phần phổ thông (không có cổ phần ưu đãi). Bạn sở hữu 20% cổ phần nghĩa là bạn sẽ có quyền sở hữu 20% của công ty. Đồng thời có quyền bỏ phiếu trong các cuộc họp liên quan đến các vấn đề quan trọng của công ty.

Cổ phần ưu đãi

Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Có 3 loại cổ phần ưu đãi chính bao gồm: cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần phổ thông có nhiều phiếu biểu quyết hơn so với cổ phần phổ thông khác. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do điều lệ công ty quy định. 

Người sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết được gọi là cổ đông ưu đãi biểu quyết. Ngoài ra, cổ phần ưu đãi biểu quyết không dành cho cổ đông phổ thông mà chỉ dành cho các cổ đông sáng lập và các tổ chức trực thuộc Nhà nước. Đồng thời cổ đông sáng lập sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết chỉ có hiệu lực trong 3 năm. Sau đó, cổ phần ưu đãi được chuyển thành cổ phần phổ thông.

Cổ phần ưu đãi cổ tức

Cổ phần ưu đãi cổ tức là loại cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định (không phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty) và cổ tức thưởng.

Xem thêm: Cổ phần ưu đãi cổ tức là gì? Quyền lợi của cổ đông ưu đãi cổ tức

Người sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức được gọi là cổ đông ưu đãi cổ tức và sẽ do Đại hội đồng cổ đông hoặc theo điều lệ công ty quyết định. 

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc dựa trên các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại và điều lệ công ty.

Cổ phần ưu đãi khác

Ngoài các loại cổ phần ưu đãi trên bắt buộc phải có theo quy định của pháp luật thì mỗi công ty cổ phần đều có thể tạo lập một số loại cổ phần ưu đãi khác tùy vào điều lệ của công ty đó quy định.

Trên đây là một vài chia sẻ vể cổ phần, mong bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong việc đầu tư. Chúc bạn luôn thành công!

ads-3
share facebook
Author

Tác giả:

Dương Huyền My

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan