CACB2306

HOSE

Chứng quyền mua ACB kỳ hạn 8 tháng của VND phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CACB2306

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
28.81
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
18/07/2024

Thông tin cơ bản của CACB2306

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Á Châu
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
3:1
Giá chuyển đổi
22.00
Khối lượng phát hành
10,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA