CFPT2317

HOSE

Chứng quyền mua FPT kỳ hạn 12 tháng của VND phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CFPT2317

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
125.00
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
19/11/2024

Thông tin cơ bản của CFPT2317

Tài sản cơ sở
CTCP FPT
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
15:1
Giá chuyển đổi
101.00
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA