CMBB2215

HOSE

Chứng quyền mua MBB kỳ hạn 11 tháng của HSC phát hành bởi

Giá gần nhất của CMBB2215

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
17.17
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
30/10/2023

Thông tin cơ bản của CMBB2215

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
1.6965:1
Giá chuyển đổi
15.27
Khối lượng phát hành
10,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA