CMBB2305

HOSE

Chứng quyền mua MBB kỳ hạn 7 tháng của KISVN phát hành bởi

Giá gần nhất của CMBB2305

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
18.32
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
28/12/2023

Thông tin cơ bản của CMBB2305

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
8.4825:1
Giá chuyển đổi
14.42
Khối lượng phát hành
1,500,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA