CSTB2225

HOSE

Chứng quyền STB-HSC-MET08 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giá gần nhất của CSTB2225

Biến động
3.77 - 4.96
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
29.70
Giá cơ sở gần nhất
26,050.00
Ngày giao dịch đầu tiên
05/01/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
30/10/2023

Thông tin cơ bản của CSTB2225

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Kỳ hạn
11 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
20.50
Khối lượng phát hành
10,000,00
Khối lượng niêm yết
10,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file