CSTB2317

HOSE

Chứng quyền mua STB kỳ hạn 5 tháng của VND phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CSTB2317

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
30.03
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
14/12/2023

Thông tin cơ bản của CSTB2317

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
3:1
Giá chuyển đổi
30.00
Khối lượng phát hành
7,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA