CSTB2326

HOSE

Chứng quyền mua STB kỳ hạn 7 tháng của BSC phát hành bởi CTCP Dịch vụ Bến Thành

Giá gần nhất của CSTB2326

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
35.60
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
23/04/2024

Thông tin cơ bản của CSTB2326

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
33.00
Khối lượng phát hành
3,500,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
CTCP Dịch vụ Bến Thành
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA