CVIB2305

HOSE

Chứng quyền mua VIB kỳ hạn 15 tháng của SSI phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CVIB2305

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
24.28
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
07/01/2025

Thông tin cơ bản của CVIB2305

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
5.6637:1
Giá chuyển đổi
20.77
Khối lượng phát hành
25,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA