CVNM2314

HOSE

Chứng quyền mua VNM kỳ hạn 12 tháng của KISVN phát hành bởi

Giá gần nhất của CVNM2314

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
93.40
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
03/10/2024

Thông tin cơ bản của CVNM2314

Tài sản cơ sở
CTCP Sữa Việt Nam
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
7.9412:1
Giá chuyển đổi
86.25
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA