CVPB2306

HOSE

Chứng quyền mua VPB kỳ hạn 5 tháng của VND phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CVPB2306

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
19.31
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
14/12/2023

Thông tin cơ bản của CVPB2306

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
1.9063:1
Giá chuyển đổi
19.06
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA