CVRE2209

HOSE

Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.18 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVRE2209

Biến động
0.01 - 0.98
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
30.97
Giá cơ sở gần nhất
25,800.00
Ngày giao dịch đầu tiên
17/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
23/12/2022

Thông tin cơ bản của CVRE2209

Tài sản cơ sở
CTCP Vincom Retail
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
8:1
Giá chuyển đổi
30.89
Khối lượng phát hành
6,000,00
Khối lượng niêm yết
6,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file