CVRE2216

HOSE

Chứng quyền VRE/12M/SSI/C/EU/Cash-13 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CVRE2216

Biến động
0.01 - 1.52
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
31.04
Giá cơ sở gần nhất
29,250.00
Ngày giao dịch đầu tiên
22/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
29/08/2023

Thông tin cơ bản của CVRE2216

Tài sản cơ sở
CTCP Vincom Retail
Kỳ hạn
12 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
31.00
Khối lượng phát hành
11,000,00
Khối lượng niêm yết
11,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file