CVRE2218

HOSE

Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.21 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVRE2218

Biến động
0.01 - 1.24
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
27.94
Giá cơ sở gần nhất
25,750.00
Ngày giao dịch đầu tiên
21/10/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
27/02/2023

Thông tin cơ bản của CVRE2218

Tài sản cơ sở
CTCP Vincom Retail
Kỳ hạn
5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
27.89
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file