CVRE2219

HOSE

Chứng quyền VRE/ACBS/Call/EU/Cash/8M/25 phát hành bởi Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Giá gần nhất của CVRE2219

Biến động
0.01 - 1.50
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
29.03
Giá cơ sở gần nhất
27,100.00
Ngày giao dịch đầu tiên
26/10/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
02/06/2023

Thông tin cơ bản của CVRE2219

Tài sản cơ sở
CTCP Vincom Retail
Kỳ hạn
8 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
3:1
Giá chuyển đổi
29.00
Khối lượng phát hành
4,500,00
Khối lượng niêm yết
4,500,00
Cty CK phát hành
Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file