CVRE2302

HOSE

Chứng quyền mua VRE kỳ hạn 5 tháng của KISVN phát hành bởi

Giá gần nhất của CVRE2302

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
28.72
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
26/10/2023

Thông tin cơ bản của CVRE2302

Tài sản cơ sở
CTCP Vincom Retail
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
28.67
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA