CVRE2304

HOSE

Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.23 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CVRE2304

Biến động
0.01 - 0.98
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
30.05
Giá cơ sở gần nhất
25,450.00
Ngày giao dịch đầu tiên
16/06/2023
Ngày giao dịch cuối cùng
28/09/2023

Thông tin cơ bản của CVRE2304

Tài sản cơ sở
CTCP Vincom Retail
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
30.00
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file