Tin tức & sự kiện

16/01/2023

AAV: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

12/01/2023

AAV: Đính chính Thông báo thay đổi người có liên quan của Người nội bộ: ông Đặng Hồng Đức (Duyệt không công bố)

12/01/2023

AAV: Thay đổi nhân sự

11/01/2023

AAV: Thay đổi nhân sự

10/01/2023

AAV: Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Nguyễn Văn Chuyên

05/01/2023

AAV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/12/2022

Giao dịch bổ sung - 30,000,000 CP

12/12/2022

AAV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/12/2022

AAV: Báo cáo cổ phiếu AAV tăng trần 5 phiên liên tiếp

02/12/2022

AAV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/10/2022

AAV: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/10/2022

AAV: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC Quý 3 năm 2022

28/10/2022

AAV: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

14/10/2022

AAV: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh các dự án thành phần thuộc dự án Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

14/10/2022

AAV: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh các dự án thành phần thuộc dự án Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

29/09/2022

Giao dịch bổ sung - 2,331,481 CP

22/09/2022

AAV: Ngày 29/09/2022, ngày giao dịch đầu tiên 2,331,481 cổ phiếu niêm yết bổ sung

20/09/2022

AAV: CBTT: Quyết định của Cục thuế tỉnh Hải Dương về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

20/09/2022

AAV: Công bố thông tin Quyết định của Cục thuế tỉnh Hải Dương về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

19/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,331,481 CP