Tin tức & sự kiện

30/10/2023

Một cổ phiếu bất động sản tăng 88% trong 2 tuần mất mát của nhóm địa ốc

15/09/2023

ACS: Đơn xin thôi việc của Ông Đặng Hồng Phước-Phó Tổng giám đốc

15/09/2023

ACS: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Đặng Hồng Phước

02/08/2023

ACS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

02/06/2023

ACS: Thay đổi người công bố thông tin

01/06/2023

ACS: Thay đổi nhân sự

30/05/2023

ACS: Thay đổi nhân sự

29/05/2023

ACS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

18/05/2023

ACS: Đơn từ nhiệm của Ông Võ Thanh Thuận - Thành viên HĐQT, Ông Đặng Hồng Phước - Thành viên HĐQT

21/04/2023

Lãi ròng quý 1 của TNG tăng 5% 

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp ngành dệt may than khó và thiếu đơn hàng, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) vẫn chứng kiến lãi ròng tăng trưởng trong quý 1/2023.

21/04/2023

BCTC 2022 ACS - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

18/04/2023

Chi gần 2,5 tỷ đồng, một doanh nghiệp lưu trú trở thành cổ đông lớn của Xây lắp Thương mại 2 (ACS)

18/04/2023

ACS: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Phúc Phú An

18/04/2023

ACS: Đặng Lê Dũng - Chủ tịch HĐQT - đã bán 400,000 CP

04/04/2023

ACS: Báo cáo tài chính năm 2022

04/04/2023

ACS: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

31/03/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACS của CTCP Xây lắp Thương mại 2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
          - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Xây Lắp Thương Mại 2 - 36 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
          - Thời gian họp: Chậm nhất ngày 30/06/2023

30/03/2023

ACS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

23/03/2023

ACS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/03/2023

ACS: Đặng Lê Dũng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 400,000 CP