Tin tức & sự kiện

12/09/2022

ADS: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

12/09/2022

ADS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

09/09/2022

HOSE nhắc nhở 4 công ty chậm giải trình BCTC soát xét bán niên

Ngày 08/09, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã có văn bản nhắc nhở 4 doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn gồm CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà (HOSE: ITC), CTCP Cơ điện Thủ Đức (HOSE: EMC), CTCP Damsan (HOSE: ADS) và CTCP SAM HOLDINGS (HOSE: SAM) về việc chậm giải trình BCTC soát xét bán niên 2022.

09/09/2022

ADS: Nhắc nhở chậm giải trình về BCTC soát xét bán niên 2022

07/09/2022

ADS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

05/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Damsan (mã CK: ADS) như sau:

30/08/2022

ADS: Đính chính báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022

26/08/2022

ADS: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

23/08/2022

ADS: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

22/08/2022

ADS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

15/08/2022

ADS: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án phát cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

05/08/2022

ADS: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

28/07/2022

ADS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

28/07/2022

ADS: Giải trình biến động LNST BCTC HN và Cty mẹ quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

25/05/2022

ADS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

11/05/2022

ADS: Đính chính BCTC HN quý 1/2022

27/04/2022

ADS: Giải trình biến động LNST BCTC HN và Cty mẹ quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

26/04/2022

ADS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

04/04/2022

ADS: Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

04/04/2022

ADS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ