Tin tức & sự kiện

16/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AFX của CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối Tháng 10 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty
          - Nội dung họp: Các vấn đề cần xin ý kiến ĐHĐCĐ.

09/09/2022

AFX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

06/09/2022

AFX: Báo cáo kết quả giao dịch của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP

06/09/2022

Vinafood II chỉ bán thành công hơn 5.5 triệu cp AFX

Ngày 29/08/2022, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (Vinafood II, UPCoM: VSF) thông báo đã chuyển nhượng hơn 5.5 triệu cp của CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (UPCoM: AFX) thông qua hình thức đấu giá công khai.

05/09/2022

AFX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

29/08/2022

Nửa năm, doanh nghiệp gạo trên sàn làm ăn phát đạt

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, nhiều doanh nghiệp ngành gạo đã đạt kết quả kinh doanh tích cực.

24/08/2022

AFX: Thông báo giao dịch cổ phiếu

19/08/2022

AFX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

AFX: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

21/07/2022

AFX: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

AFX: Thay đổi nhân sự

29/06/2022

AFX: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

15/06/2022

AFX chào bán hơn 20% vốn với giá 19,700 đồng/cp

Ngày 14/06, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá cổ phiếu của CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (UPCoM: AFX).

14/06/2022

AFX: Ông Nguyễn Thanh Lâm được bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ kiêm nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng

01/06/2022

AFX: Đặng Quang Thái - Chủ tịch HĐQT - đã mua 2,850,000 CP

23/05/2022

AFX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/05/2022

AFX: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

11/05/2022

AFX: Thay đổi nhân sự

11/05/2022

AFX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/05/2022

AFX: Thay đổi nhân sự