Tin tức & sự kiện

08/09/2023

AGE: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền

08/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AGE của CTCP Môi trường Đô thị An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 02/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức (chuyển khoản hoặc tiền mặt) kể từ ngày 02/10/2023 theo địa chỉ: Văn phòng CTCP Môi trường Đô thị An Giang. Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến điểm nhận cổ tức.

07/09/2023

AGE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/09/2023

Hủy niêm yết cổ phiếu

07/09/2023

Gần 20 triệu cp AGE sẽ rời sàn UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ra thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch với với mã cổ phiếu AGE của CTCP Môi trường Đô Thị An Giang. Cổ phiếu này sẽ rời sàn UPCoM vào cuối tháng 9.

06/09/2023

AGE: Ngày 22/09/2023, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Môi trường Đô thị An Giang

05/09/2023

AGE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/08/2023

AGE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/08/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AGE của CTCP Môi trường Đô thị An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028;
+ Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông tại thư mời họp
          - Thời gian họp: dự kiến tháng 09/2023

18/08/2023

AGE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/08/2023

AGE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

15/08/2023

AGE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

02/08/2023

AGE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/07/2023

AGE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

22/07/2023

BCTC Quý 2/2023 AGE - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 6,51 tỷ đồng, giảm 19,5% so với cùng kỳ.

20/07/2023

AGE: Báo cáo tài chính quý 2/2023

19/07/2023

AGE: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

01/07/2023

Mô hình lý thuyết các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính các ngân hàng niêm yết

29/06/2023

AGE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/06/2023

AGE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông