Tin tức & sự kiện

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

19/08/2022

AME: Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 so cùng kỳ năm 2021

17/08/2022

AME: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/07/2022

AME: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/07/2022

AME: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/07/2022

AME: Ngày 01/06/2023, ngày giao dịch đầu tiên 40,000,000 cổ phiếu niêm yết bổ sung

15/07/2022

AME: Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

06/07/2022

AME: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 40,000,000 cổ phiếu

14/06/2022

AME: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

07/06/2022

AME: Báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

07/06/2022

AME: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/06/2022

AME: CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

25/05/2022

AME: Thay đổi nhân sự

14/05/2022

AME: Công bố thông tin về việc nhận được Công văn của UBCKNN về hồ sơ chào bán riêng lẻ của Công ty

13/05/2022

AME: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/05/2022

Doanh nghiệp xây dựng làm ăn ra sao trong quý đầu năm 2022?

Nhóm doanh nghiệp xây dựng trên sàn chứng khoán đã tạo ra gần 4 ngàn tỷ đồng lãi ròng, tăng mạnh 73% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu gần như đi ngang, đạt gần 32 ngàn tỷ đồng.

21/04/2022

AME: Thay đổi người công bố thông tin

20/04/2022

AME: Báo cáo tài chính quý 1/2022

26/03/2022

AME: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/03/2022

AME: Nghị quyết Hội đồng quản trị