Tin tức & sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 AME - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,7 lần so với cùng kỳ, đạt 13,1 tỷ đồng.

22/10/2023

BCTC Quý 3/2023 AME - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,47 tỷ đồng, giảm 85,61% so với cùng kỳ.

14/09/2023

AME: Công bố thông tin về việc hủy ủy quyền công bố thông tin

30/08/2023

Doanh nghiệp xây dựng tìm động lực tăng trưởng từ đâu? 

Dù kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trong quý 2/2023 tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng kết quả này lại không từ hoạt động cốt lõi xây dựng, xây lắp.

28/08/2023

Tổng khoản phải thu của các doanh nghiệp xây dựng đi lùi sau 6 tháng đầu năm

Khi thi công, các nhà thầu xây dựng thường đối mặt với rủi ro thâm hụt dòng tiền do các khoản phải thu chuyển thành nợ xấu. Do đó, việc kiểm soát các khoản phải thu đối với doanh nghiệp xây dựng là hết sức quan trọng.

21/08/2023

AME: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

01/08/2023

AME: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

24/07/2023

AME: Báo cáo tài chính quý 2/2023

19/07/2023

BCTC Quý 2/2023 AME - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 3,58 tỷ đồng, giảm 56,78% so với cùng kỳ.

11/07/2023

AME: CBTT ký Hợp đồng kiểm toán 2023

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.

20/06/2023

IR Awards 2023: 364 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin năm 2023

Tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2023 giảm nhẹ 2% so với năm 2022 nhưng vẫn đạt 50%. Như vậy, trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, tương ứng với giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ này luôn duy trì được ngưỡng 50%.

27/04/2023

AME: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/04/2023

AME: Ban hành Điều lệ Công ty 2023

27/04/2023

AME: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2023

24/04/2023

AME: Báo cáo tài chính quý 1/2023

21/04/2023

BCTC 1/2023 AME - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 4,05 tỷ đồng tăng 8,64% so với cùng kỳ.