Tin tức & sự kiện

03/02/2023

AME: CBTT ký Hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

31/01/2023

AME: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

18/01/2023

BCTC 4/2022 AME - Lợi nhuận giảm 1,64% trong 2022.

18/01/2023

AME: Báo cáo tài chính quý 4/2022

13/01/2023

AME: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

13/01/2023

AME: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/01/2023

AME bị phạt và truy thuế hơn 135 triệu đồng

Cục Thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Alphanam E&C (HNX: AME).

10/01/2023

AME: CBTT nhận Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

03/01/2023

AME: Thay đổi nhân sự

30/12/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AME của CTCP Alphanam E&C như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 01/2023
          - Địa điểm thực hiện: Dự kiến tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

30/12/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AME của CTCP Alphanam E&C như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 01/2023
          - Địa điểm thực hiện: Dự kiến tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

21/12/2022

AME: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

15/12/2022

AME: Hủy Hợp đồng kiểm toán

15/12/2022

AME: Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

15/12/2022

AME: Kế hoạch Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

20/10/2022

AME: Báo cáo tài chính quý 3/2022

03/10/2022

AME: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

19/08/2022

AME: Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 so cùng kỳ năm 2021

17/08/2022

AME: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022