Tin tức & sự kiện

21/09/2023

APL: Thay đổi nhân sự

13/09/2023

APL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

16/08/2023

APL: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

15/08/2023

APL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/08/2023

Doanh nghiệp tại Việt Nam đạt được giải thưởng HR Asia - Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2023

31/07/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APL của CTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường lớn (tầng 3) Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực- VVMI, số 506 đường Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến 08/09/2023

25/07/2023

APL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

19/07/2023

APL: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

14/07/2023

APL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

07/07/2023

APL: Công bố thông tin ký hợp đồng Kiểm toán năm 2023

26/06/2023

Quốc gia châu Á được ca ngợi là cơ hội đầu tư tốt nhất hiện nay, dự báo sẽ sớm thế chân Trung Quốc

24/04/2023

Lộ diện doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền lên tới 40%

17/04/2023

APL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

17/04/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APL của CTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán – Thống kê – Tài chính Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI bắt đầu từ ngày 12/05/2023 (xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh thư nhân dân).

13/04/2023

APL: Thông báo chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022

10/04/2023

APL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

14/03/2023

APL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/02/2023

APL: Báo cáo thường niên 2022

25/02/2023

BCTC 2022 APL - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 2 tỷ đồng.

24/02/2023

APL: Báo cáo tài chính năm 2022