Tin tức & sự kiện

27/01/2023

APP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/12/2022

APP: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thành Luyện

19/12/2022

APP: Huỳnh Cẩm Đoan không còn là cổ đông lớn

03/08/2022

APP: CBTT Hợp đồng kiểm toán năm 2022

03/08/2022

APP: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

03/08/2022

Giao dịch lần đầu - 4,724,632 CP

02/08/2022

APP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

APP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

28/07/2022

APP: Ngày 03/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ (APP)

28/07/2022

APP: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ (APP)

15/07/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

15/07/2022

Giao dịch trở lại UPCoM

07/07/2022

Hủy niêm yết VIE và APP

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo hủy niêm yết đối với cổ phiếu của CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO (HNX: VIE) và CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ (HNX: APP) vào ngày 18/07/2022.

07/07/2022

APP: Miễn nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng đối với Ông Nguyễn Đức Hưởng

07/07/2022

APP: Bổ nhiệm Ông Trần Quang Vinh giữ chức danh Kế Toán Trưởng

06/07/2022

APP: Công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

06/07/2022

APP: CBTT Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

06/07/2022

APP: Ngày 18/07/2022, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Phát triển phụ gia và sản phầm dầu mỏ

16/06/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APP của CTCP Phát triển phụ gia và sản phầm dầu mỏ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: + Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo đề xuất của Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 11/TTr-BKS ngày 25/05/2022
+ Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tỷ lệ 3% vốn điều lệ.
          - Thời gian thực hiện: Trong tháng 08/2022
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, địa chỉ: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

03/06/2022

APP: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản