Tin tức & sự kiện

03/08/2022

APP: CBTT Hợp đồng kiểm toán năm 2022

03/08/2022

APP: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

03/08/2022

Giao dịch lần đầu - 4,724,632 CP

15/07/2022

Giao dịch trở lại UPCoM

15/07/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

07/07/2022

APP: Miễn nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng đối với Ông Nguyễn Đức Hưởng

07/07/2022

APP: Bổ nhiệm Ông Trần Quang Vinh giữ chức danh Kế Toán Trưởng

07/07/2022

Hủy niêm yết VIE và APP

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo hủy niêm yết đối với cổ phiếu của CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO (HNX: VIE) và CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ (HNX: APP) vào ngày 18/07/2022.

06/07/2022

APP: CBTT Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

06/07/2022

APP: Ngày 18/07/2022, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Phát triển phụ gia và sản phầm dầu mỏ

16/06/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APP của CTCP Phát triển phụ gia và sản phầm dầu mỏ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: + Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo đề xuất của Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 11/TTr-BKS ngày 25/05/2022
+ Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tỷ lệ 3% vốn điều lệ.
          - Thời gian thực hiện: Trong tháng 08/2022
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, địa chỉ: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

03/06/2022

APP: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

03/06/2022

APP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

01/06/2022

APP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

28/05/2022

APP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

11/05/2022

APP: Thay đổi nhân sự

11/05/2022

APP: Thay đổi nhân sự

11/05/2022

APP: Thay đổi nhân sự

11/05/2022

APP: Thay đổi nhân sự

07/05/2022

APP: Thay đổi nhân sự